RA-SASA

NOVI RAZPISI – Podpora planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi in ostali razpisi

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi. Sredstva so namenjana sofinanciranju povečanja snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Upravičeni prijavitelj so lahko pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in spadajo v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, torej planinskega objekta, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. januarja 2020.

Najava razpisa: https://www.gov.si/novice/2021-04-15-najava-razpisa-za-podporo-planinski-sportni-in-rekreacijski-infrastrukturi/

Ostali novi razpisi:

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Javni razpis PUD za šolsko/študijsko leto 2020/2021

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti