RA-SASA

Objava prostega delovnega mesta »Samostojni svetovalec« (m/ž)

Nudimo vam zaposlitev na delovnem mestu »Samostojni svetovalec« v stabilnem in urejenem delovnem okolju, ki ponuja veliko priložnosti za osebni in strokovni razvoj.

Opis del in nalog:

 • prijave, pridobivanje in vodenje (administrativni in finančni management) projektov sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije,
 • poznavanje področja izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP, študije izvedljivosti),
 • svetovanje pri regionalnem razvoju,
 • podjetniško svetovanje,
 • svetovanje na področju pravnih in splošnih zadev,
 • svetovanje potencialnim in obstoječim podjetnikom,
 • vodenje postopkov registracije in spremembe podjetij,
 • projektno poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte,
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
 • izvajanje delavnic in usposabljanj,
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
 • druga dela po navodilih nadrejenega.

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • najmanj univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • znanje in izkušnje s področij: prijav, pridobivanja in vodenja (administrativni in finančni management) projektov sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije, izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP, študije izvedljivosti), poznavanje regionalnega razvoja, podjetniškega svetovanja in samostojnega vodenja projektov, gospodarskega in statusnega prava in upravljanja s človeškimi viri,
 • svetovalne izkušnje s potencialnimi podjetniki in MSP s področij: priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na zgoraj omenjenih področjih,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, aktivno znanje dodatnega uradnega jezika EU je prednost,
 • poznavanje relevantnih zakonskih predpisov in predpisov EU,
 • izkušnje z mednarodnim okoljem
 • vozniški izpit B kategorije,
 • lastni prevoz,
 • osebna urejenost,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • znanje dela z računalnikom (MS Office, internet …),
 • samoiniciativnost, samostojnost, sposobnost učinkovitega mreženja in ciljna usmerjenost.

Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.

Od kandidata pričakujemo strokovno, pravočasno, kakovostno in samoiniciativno izvajanje delovnih nalog s področja dela, samostojnost, sposobnost za timsko delo, razvite organizacijske sposobnosti, komunikativnost, splošno razgledanost in pozitiven pristop do nalog in samoiniciativnega izobraževanja na delovnem mestu, delo pa bi mu predstavljalo izziv in veselje. Od kandidata se pričakuje tudi poznavanje uporabe različnih komunikacijskih kanalov (družbena omrežja, spletne strani, …) ter uporabo splošnih informacijskih orodij za pripravo dokumentov, podatkov in analiz ter orodij za delo z bazami podatkov, sposobnost vključevanja v različne strokovne in projektne skupine.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju prijav, pridobivanja in vodenja (administrativni in finančni management), izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, IP, študije izvedljivosti), poznavanja regionalnega razvoja, podjetniškega svetovanja in samostojnega vodenja projektov, gospodarskega in statusnega prava in upravljanja s človeškimi viri.

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas do 31. 12. 2021 z možnostjo podaljšanja.

Vabimo vas, da prijavo s potrebnimi dokazili pošljete do 23. 4. 2021 na naslov Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje ali na e-naslov: biljana.skarja@ra-sasa.si.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhiv