RA-SASA

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je blaženje posledic epidemije COVID19 ciljni skupini na področju njihove internacionalizacije poslovanja, pri čemer je pomoč usmerjena v ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo njihovih izdelkov/storitev na tujih trgih.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:

  • Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…) – do vključno 5.000,00 €,
  • Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem – do vključno 5.000,00 €,
  • Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem – do vključno 9.999,00 €,
  • Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov) – do vključno 8.000,00 €,
  • Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti – do vključno 5.000,00 €,
  • Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem – do vključno 3.000,00 €,
  • Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku – do vključno 7.000,00 €.

Najnižji možni znesek pomoči (skupaj): 3.000,00 € Najvišji možni znesek pomoči (skupaj): 9.999,00 €

Intenzivnost pomoči je do vključno 70 % upravičenih stroškov.

DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko v vlogi navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele. Pri tem mora prijavitelj upoštevati zgornje omejitve za zneske in intenzivnosti pomoči na ravni posamezne aktivnosti in na ravni vseh izbranih aktivnosti skupaj.

Upravičenci neporabljenih sredstev ene aktivnosti ne bodo mogli prenesti na drugo aktivnost.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«. V uporabniški račun »Moj SPIRIT« se je potrebno registrirati. Vlogo je potrebno podpisati z digitalnim potrdilom.

POMEMBNO: Ker bo možno digitalno podpisano vlogo oddati le v elektronski obliki, morajo biti osebe, ki želijo pristopiti k izpolnjevanju vloge podjetja, registrirane v Moj SPIRIT. Osebe bodo morale za izpolnjevanje vloge podjetja od tega podjetja pridobiti pooblastilo za to dejanje.

Sam postopek “pooblaščanja” (ureditev skrbništva profila podjetja) ni hipen, trajal lahko do en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri roku za željeno oddajo vloge.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jptt20.covid19@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti