RA-SASA

BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA ZA SAMOZAPOSLENE

BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA ZA SAMOZAPOSLENE

Do izredne pomoči oziroma temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj bodo upravičeni samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje, ki bodo prek portala eDavki predložili posebno izjavo, s katero izjavljajo, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Kot pogoj za koriščenje te pomoči velja vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali pa vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

 Na FURS je treba poslati posebno izjavo, ki bo prek eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na voljo od 14.4.2020 dalje. Skrajni rok za oddajo izjave je 31.5.2020:

če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec, bo nakazan denar (350 EUR) na TRR 25.4.2020,

  • če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020,
  • če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020.

 Davčni dolg?  Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ne bodo upravičeni, če imajo na dan uveljavitve tega zakona neplačane obveznosti do države.

 Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Navedeni ukrep je namenjen tako za samostojne podjetnike posameznike kot tudi za vse ostale, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost.

Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, torej najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti.

 Davki:

  1. Rok za oddajo letnega obračuna DohDej se iz 31.3.2020 prestavi na 1.6.2020. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30 dni od oddaje obračuna.
  2. Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.
  3. Za akontacije davka tudi ostalih mesecev lahko zavezanec:

vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka (kot lastni dokument ali po elektronski pošti)

  • zaprosi za odlog plačila davka (npr. za akontacijo ki zapade v plačilo 10.4.) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.  

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

POZIV za oddajo projektov v okviru snovanja Območnega razvojnega programa SAŠA regije 2021-2027 preko spletnega obrazca.

Prosimo, izpolnite spletni obrazec na povezavi: PROJEKTNI OBRAZEC za pripravo ORP SAŠA 2021-2027

Rok za oddajo projektnega obrazca: 25. februar 2021. Predogled projektnega obrazca

.
spot logo   eu skladi logo   mgrt logo

Arhivi

KUL SAŠA povabilo na usposabljana:

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

PROGRAM USPOSABLJANJA:

»USPOSABLJANJE "SAŠA SOMMELIER"«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Orodja dostopnosti