RA-SASA

Povabilo k oddaji ponudbe

Spoštovani,

Vabimo Vas k oddaji ponudbe.

 

Osnovni podatki o naročilu

 Predmet naročila:

  • Priprava finančnega dela IP za projekt Stari trg 11
  • Priprava finančnega dela novelacije IP za projekt Stari trg 11
  • Priprava obrazca 2 in 12 za projekt Stari trg 11

 

Naročnik: Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje.

 Postopek: Evidenčno naročilo

 Rok za oddajo ponudb: 30.09.2019

Povabilo k oddaji ponudbe – finančni del